Начало
  За нас
  Практични съвети
  Цветя за всеки сезон
  Речник
  Партньори
  Контакти
   
   
   
   

 

МАКРО-ДИЗАЙН ЕООД

 

Речник

 
 

Предлагаме Ви речник с най-често изпозваните термини в озеленяването и градинарството.

 • А
  Аерация-намаляване плътността на почвата чрез разкопаване с цел свободно преминаване на въздух.
  Алкална почва (варовита почва)-почва с pH>7,5

 • Б
  Бел-права лопата
  Бордюр-площ, засадена с цветя, която е оформена да се наблюдава от една, две или три страни, но не и от всички ъгли.

 • В

  Вегетационен период-период, през който растението активно нараства и се развива.
  Вечнозелено растение-растение, което запазва зелени листата си и през зимата.
  Видове-генетично близки растения.
  Вирус-организъм, който причинява малформации и обезцветяване на растението.

 • Г

  Грудка-видоизменен орган за натрупване на резервни хранителни вещества и вода. Служи и за размножаване.
  Гъба-примитивна форма на растителен живот. Един от най-честите причинители на инфекциозни болести.

 • Д

  Двугодишно растение-растение, чийто жизнен цикъл е две години (два вегетационни периода).
  Дърво-дървовидно растение с ясно изразено централно стъбло.

 • Е

  Едногодишно растение-растение, чийто жизнен цикъл е една година (един вегетационен период ).

 • И

  Издръжливо растение-растение, което издържа на зимните условия без защита.
  Инсектицид-химикал за борба с вредители насекоми и паякообразни.

 • К

  Кисела почва-почва, която съдържа малко или не съдържа варовик. С pH<6,5
  Катерливо растение-растение, което, за да расте нагоре се прикрепя към опора чрез различни приспособления-мустачки, вендузки, коренчета.
  Компост-1.Разложена растителна или животинска материя, която се смесва с почвата.
  2.Посадъчна смес, направена от торф или стерилизирана почва плюс други съставки като пясък, вар и изкуствен тор.
  Клоц-леха, изградена над равнището на земята и оградена от придържаща стена от камък, тухла, дърво и др.
  Коренище-пълзящ подземен корен, често видоизменено стъбло, който расте хоризонтално под или на повърхността на почвата и от него се образуват млади растения и корени.

 • Л
  Ларва-незряла фаза на развитие при насекомите.
  Листопадно растение-растение, чиито листа опадват в края на вегетационния период.
  Лека почва-почва с високо съдържание на пясък. Лесна за обработване.
  Леха-площ с растения, оформена да се наблюдава от всички страни.
  Листовка-подобен на торф материал,който се състои от частично изгнили листа.
  Луковица-видоизменен орган, в който се натрупват резервни хранителни вещества; обикновено се образува под повърхността на земята и се използва за размножаване.

 • М
  Медена роса-лепкав сладък секрет, който насекоми като щитоносната въшка и оранжерийната белокрилка отделят и оставят по растенията.
  Микроелементи-елементи като бор, желязо, магнезий, които са необходими в малки количества за нормалния растеж на растенията.
  Многогодишно растение-растение, което при подходящи условия живее години наред.
  Мулч-слой от органичен материал, който се разполага около стъблата, за да се предотврати разпространението на плевели и бързото изпарение на водата през горещите летни месеци.

 • Н
  Неорганичен-химикал или тор, който не е получен от жив източник.
  Неутрален-нито киселинен, нито алкален. С pH 6,5-7,5

 • О

  Органичен-химикал или тор, получени от жив източник.

 • П
  Пензиране-отстраняване връхчето на стъблото, с цел да се стимулира образуването на по-храстовидно растение
  Период на покой-период, през който растението спира да расте и листата опадват частично или изцъло. Този период обикновено, но невинаги е през зимата.
  Пергола-дълга сводеста постройка, за разполагане на катерливи растения.
  Пестицид-химически препарат за борба с плевелите.
  Пикиране-преместване на разсад от мястото, където е бил засят в други съдове, където може да се разположи на по-големи разстояния или всяко растение-поотделно.
  Плевел-растение, което расте на неподходящото място.
  Плод-семето или семената, заедно ъс структурата, която ги носи и предпазва.
  Покълване-първият стадий в развитието на растението от семе.
  Полуиздръжливо растение-растение, което може да расте, само когато температурата е над точката на замръзване. Някои полуиздъжливи растения презимуват навън в области с по-мек климат.
  Полухраст-многогодишно растение, чиито стъбла са вдървенели в основата, но са меки и тревисти нагоре.
  Почвопокривно растение-растение, което се използва за осигуряване на плътно растително покритие с малка височина.
  Пресаждане-преместване на растението в саксия с подходящ размер, която да позволи продължителното развитие на корена.
  Присаждане-процесът на съединяване на стъблото или пъпката на едно растение със стъблото на друго.
  Промиване-загуба на разтворими химикали от почвата поради движението на водата надолу.
  Пълзящо растение-растение, корто се увива около подпорка.
  pH-мярка за киселинност и алкалност на почвения разтвор. При pH<6,5 почвата е с кисела реакция, при pH >7,5 почвата е с алкална реакция.

 • Р
  Растение на дългия ден-растение, което изисква дължината на деня да е по-голяма от дължината на нощта, за да цъфти.
  Растение на късия ден- растение, което изисква дължината на деня да е по-малка от дължината на нощта, за да цъфти.
  Растително семейство-група от генетично близки родове.
  Размножаване-увеличаване броя на растенията.
  Резник-част от растение, която може да се използва за размножаване.
  Род-група от генетично близки видове.

 • С

  Семе-размножителната част на цъфтящо растение.
  Сипей-леха от чакъл, торф и почва за отглеждане на растения за алпинеум.
  Системен пестицид-пестицид, който прониква вътре в растението и се придвижва със соковете.
  Системен фунгицид-препарат против гъбични заболявания, който въздейства като прониква в проводящата система на растението.
  Солитер-единично засадено дърво или храст с високи декоративни качества.
  Стелещо се растение-растение, при което основните стъбла са разположени на повърхността на почвата, но не се вкореняват при допир с нея.
  Столон-пълзящо стъбло, което образува корени и дава по вегетативен път ново младо растение.
  Сукулентно растение-растение с месести листа или стъбла, пригодени да виреят при сухи условия.

 • Т

  Тежка почва-почва с високо съдржание на глина.Трудна за обработване.
  Тор-материал, който осигурява основни органични вещества или минерали без да бъде прибавян в почвата в големи количества.
  Торф-растителна материя от мъхове в състояние на загниване.
  Транспирация-процес на изпарение на водата през листата на растението.
  Тревисто растение-растение с невдървеняло стъбло.

 • У

  Увивно растение-растение, чието стъбло се увива около опора, за да расте нагоре.

 • Ф

  Фунгицид-химикал, който лекува болести, причинени от гъби.
  Форсиране-стимулиране на цъфтеж преди естествения период на цъфтене.

 • Х

  F1-хибрид-първо поколение хибрид, получен от семена на опрашени растения от различни видове. Обикновено тези хибриди са по-жизнени от другите поколения хибриди.
  F2-хибрид-растение получено при кръстоска на F1-хибриди. Обикновено не е толкова жизнено.
  Хибрид-растение, чиито родители са от различни видове или родове, но не и от различни семейства.
  Хлороза-ненормално пожълтяване или побеляване на листата поради намаляване съдържанието на хлорофил.
  Хлорофил-зеленият пигмент в листата, който използва слънчевата светлина, за да трансформира въглеродния двуокис и водата в органични вещества чрез процеса фотосинтеза.
  Храст-вдървеняло многогодишно растение, силно разклонено от основата, без или със съвсем късо централно стъбло.

 • Ц

  Цветна маса-всички цветове на растението в даден момент на цъфтеж.
  Цъфтеж-появата на цветовете по клонте и стъблата на растението.